AUTOSLUŽBA  s.r.o.

...cesty nás spájajú....

Naše prepravné služby sú zamerané na štáty Rakúsko, Nemecko, Česká republika a Švajčiarsko . 

Služby


Medzinárodná a vnútroštátna nákladná preprava* celovozové zásielky
* kusové zásielky
* zasielateľstvo
* dokládkové zásielky
* poistenie tovaru
* možnosť sledovania zásielky


Preprava nebezpečného
tovaru  ADR* podľa Dohody ADR prepravujeme  všetky nebezpečné látky okrem triedy 1 a 7 
 
Preprava s hydraulickou plošinou* disponujeme  vozidlami  s  hydraulickou plošinou a paletovým vozíkom príp. rudlou 

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy

Kontaktujte nás

Adresa

AUTOSLUŽBA s.r.o.

Na vrátkach 3525/1F

841 01 Bratislava

IČO: 52054578

E-mail
Telefón